NAS  RA  BYURAKAN  ASTROPHYSICAL  OBSERVATORY  AFTER  V. A.  AMBARTSUMIAN  (NATIONAL  VALUE)

ՀՀ  ԳԱԱ  Վ․ Հ․  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ  ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ  ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ  (ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՐԺԵՔ)

ՀԱՅ  ENG

FILMS RELATED TO BAO AND VIKTOR AMBARTSUMIAN


2019

BAO, by Iranian TV (Siavash Saffarianpour et al.), Sep 2019
Հայաստանի ճամփեքով. Բյուրական, by Public TV, Duration 18:25, 01.06.2019
Հիմնաքարը. Բյուրական, by Public TV (2nd World War, etc.), Duration 30:14, 05.02.2019
Viktor Ambartsumian, by Artak Avetyan, on DVD


2018

BAO, by Gishyan foundation (video clip)
Վիկտոր Համբարձումյան. կյանքի դրվագներ, by Shoghakat TV, Duration 39:21, 07.10.2018
Հայորդիներ. Վ. Համբարձումյան, by Ararat TV (by Avag Harutyunyan, հաղորդման հյուր` Արեգ Միքայելյան), Duration 27:59, 04.04.2018
Փ/Ֆ «Մեծ աստղը. Վիկտոր Համբարձումյան», by Cultural TV of Armenia, Duration 12:08, 26.03.2018
BAO, by Yerkir Media (Mkhitar Nazaryan), Duration , 2018


2017

Փ/ֆ «Տիեզերք տիեզերքում․ Վիկտոր Համբարձումյան», by H1 TV (խաղարկային), Duration 46:42, 12.11.2017
BAO, by Geographic TV, Duration , 2017, on DVD


2013

Հավերժության ճանապարհին․․․, by ??? (Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան 100-ամյակին, by Ara Nakhshkaryan), Duration 45:25, 11.08.2013
BAO (NAS RA Institutes), by Narine Sahakyan, 201?


2008

Viktor Ambartsumian, by Yuri Karapetyan, Duration , 2008, on DVD


1998

Envoy of the Stars (Viktor Ambartsumian), by , Duration , 1998, on video tape, digitized on DVD


1985

Spiral (Պարուրագիծ, about BAO), Yuri Karapetyan, Duration , 1985, on film, digitized on DVD


1965

BAO, by Arman Manaryan, Duration , 1965, on film, digitized on DVDՀասցե՝ ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Բյուրական, 0213
Հեռ․՝ (+374-91) 195901
Էլ․ հասցե՝ observ@bao.sci.am

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են © 2017-2020, Բյուրականի աստղադիտարան