NAS  RA  BYURAKAN  ASTROPHYSICAL  OBSERVATORY  AFTER  V. A.  AMBARTSUMIAN  (NATIONAL  VALUE)

ՀՀ  ԳԱԱ  Վ․ Հ․  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ  ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ  ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ  (ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՐԺԵՔ)

ՀԱՅ  ENG

Մամուլի հաղորդագրություն


ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարան
Մամուլի հաղորդագրություն 08.02.2021


2021Թ-Ի ԲԱ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԵՄԻՆԱՐԸ

Այսօր՝ փետրվարի 8-ին, տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվ․ Բյուրականի աստղադիտարանի (ԲԱ) 2021թ-ի առաջին ընդհանուր սեմինարը:

Զեկուցողն էր ԵՊՀ աստղադիտարանի նորանշանակ տնօրեն, ֆմգթ, ԲԱ նախկին գիտաշխատակից, 2008-2015թթ․՝ ՀՀ ՊՆ Վ․Սարգսյանի անվան ՌՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Աշոտ Մելքոնյանը, ով հանդես եկավ «ԵՊՀ աստղադիտարանի ներկան և ապագան» թեմայով զեկույցով, ինչի շրջանակներում անդրադարձավ աստղադիտարանում տարված աշխատանքներին և դրա հեռանկարներին։

Նշենք, որ ԵՊՀ աստղադիտարանում վերջին երկու ամիսների ընթացքում մեծ ծավալի վերականգնողական ու վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել, ինչի արդյունքում գործարկվել է դիտակի գմբեթի ճեղքի բացման-փակման մեխանիզմը, ժամային մեխանիզմը, ջեռուցման համակարգը և այլն։ Ամբողջությամբ վերանորոգվել է շենքի առաջին հարկը, կահավորվել է 40 տեղանոց կոնֆերանս դահլիճ, որտեղ արդեն դասեր են ընթանում։ Պլանավորվել և սկսվել են աստղադիտարանում գիտության թանգարանի, գրադարանի և աստղացուցարանի հիմնադրման աշխատանքները։

Մելինե Ասրյան
Հասցե՝ ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Բյուրական, 0213
Հեռ․՝ (+374-91) 195901
Էլ․ հասցե՝ observ@bao.sci.am

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են © 2017-2020, Բյուրականի աստղադիտարան