NAS  RA  BYURAKAN  ASTROPHYSICAL  OBSERVATORY  AFTER  V. A.  AMBARTSUMIAN  (NATIONAL  VALUE)

ՀՀ  ԳԱԱ  Վ․ Հ․  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ  ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ  ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ  (ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՐԺԵՔ)

ՀԱՅ  ENG

Մամուլի հաղորդագրություն


ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարան
Մամուլի հաղորդագրություն 16.06.2020


ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարանը հայտնի է ինչպես միջազգային համագործակցություններով, այնպես էլ գիտական և հանրային միջոցառումներով, որոնց կազմակերպման և անցկացման համար նպաստող հանգամանքներից մեկն օտար լեզուների իմացությունն է։

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրինությունը աստղադիտարանի վարչական անձնակազմի համար նախաձեռնել էր անգլերենի 6-ամսյա դասընթաց։ Դասընթացի նպատակն էր զարգացնել վարչական անձնակազմի անգլերենի հիմնային գիտելիքները և շփման համար անհրաժեշտ հմտությունները։ Ամփոփելով արդյունքները՝ կարելի է ուրախությամբ նշել, որ վերջինս տվել է ցանկալի արդյունք, և օտարերկրյա հյուրերն ու այցելուներն այսուհետ կվայելեն էլ ավելի հյուրընկալ վերաբերմունք։

Դասընթացը վարել են Բյուրականի աստղադիտարանի դրամաշնորհային ծրագրերի և համագործակցության պատասխանատու Դիանա Արզումանյանը, հանրային կապերի բաժնի ղեկավար Սոնա Ֆարմանյանը և մամուլի քարտուղար Մելինե Ասրյանը։

Դասընթացի ավարտից հետո կազմակերպվել է քննություն, որի արդյունքների հիման վրա մասնակիցներին տրվելու են հավաստագրեր։

Մելինե Ասրյան