NAS  RA  BYURAKAN  ASTROPHYSICAL  OBSERVATORY  AFTER  V. A.  AMBARTSUMIAN  (NATIONAL  VALUE)

ՀՀ  ԳԱԱ  Վ․ Հ․  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ  ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ  ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ  (ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՐԺԵՔ)

ՀԱՅ  ENG

BAO Educational and Public Projects 2000-2024

ԲԱ կրթական և հանրային նախագծեր 2000-2024թթ․N Project Type Years Sponsor
1 Tenth Byurakan Science Camp Educational 2024 Fund for Armenian Relief (FAR)
2 "From School to Space" School Lectures Educational 2024 Fund for Armenian Relief (FAR)
3 Ninth Byurakan Science Camp Educational 2023 Fund for Armenian Relief (FAR)
4 "From School to Space" School Lectures Educational 2023 Fund for Armenian Relief (FAR)
5 Eighth Byurakan Science Camp Educational 2022 Fund for Armenian Relief (FAR)
6 "From School to Space" School Lectures Educational 2022 Fund for Armenian Relief (FAR)
7 "Our Unstable Universe" Educational Project Educational 2021-2022 Royal Astronomical Society (RAS)
8 "World of Knowledge" Contest Educational 2021 Fund for Armenian Relief (FAR)
9 Seventh Byurakan Science Camp Educational 2021 Fund for Armenian Relief (FAR)
10 "From School to Space" School Lectures Educational 2021 Fund for Armenian Relief (FAR)
11 Viktor Ambartsumian Webpage Public 2020 Viktor Ambartsumian International Science Prize
12 "From School to Space" School Lectures Educational 2020 Fund for Armenian Relief (FAR)
13 E-ROAD - SWCA ROAD Project Writing and Management Educational 2019-2023 EU Erasmus+
14 Viktor Ambartsumian Prize MSc Studies at YSU Educational 2019-2020 Viktor Ambartsumian Prize
15 Astro Tourism in South West and Central Asia Public 2019 " International Astronomical Union - 100 (IAU100)"
16 "Young Explorers Club" Teacher Training Program Educational 2019 Poland-USA Foundation
17 "Under the Armenian Sky" Teacher Training Program Educational 2019 Poland-USA Foundation
18 "My Universe" Essay Contest Educational 2019 Fund for Armenian Relief (FAR)
19 Sixth Byurakan Science Camp Educational 2019 Stepan Gishian Fund
20 "From School to Space" School Lectures Educational 2019 Fund for Armenian Relief (FAR)
21 Development of scientific tourism in Armenia Public 2018-2019 Stepan Gishian Fund
22 "Young Explorers Club" Teacher Training Program Educational 2018 Poland-USA Foundation
23 "Under the Armenian Sky" Teacher Training Program Educational 2018 Poland-USA Foundation
24 "My Universe" Essay Contest Educational 2018 Fund for Armenian Relief (FAR)
25 Fifth Byurakan Science Camp Educational 2018 Nora Andreasian-Thomas
26 "From School to Space" School Lectures Educational 2018 Nora Andreasian-Thomas
27 "My Universe" Essay Contest Educational 2017 Fund for Armenian Relief (FAR)
28 Fourth Byurakan Science Camp Educational 2017 Fund for Armenian Relief (FAR)
29 "My Universe" Essay Contest Educational 2016 Fund for Armenian Relief (FAR)
30 Third Byurakan Science Camp Educational 2016 Fund for Armenian Relief (FAR)
31 "From School to Space" School Lectures Educational 2016 Fund for Armenian Relief (FAR)
32 Development of Astro Tourism in South West Asia Public 2016 IAU Office of Astronomy for Development (IAU OAD)
33 Development of Scientific Tourism in Armenia Public 2016 Swiss Development Cooperation (SDC)
34 Second Byurakan Science Camp Educational 2015 Armenian Astronomical Society (ArAS)
35 Byurakan Science Camp Educational 2014 Armenian Astronomical Society (ArAS)
36 "From School to Space" School Lectures Educational 2014 Araxy Babalanian (USA), Yeranuhi Tchelikjian (Canada), Yervant Terzian (USA)
37 "From School to Space" School Lectures Educational 2013 Yervant Terzian (USA) and the NKR Ministry of Education and Science
38 "From School to Space" School Lectures Educational 2012 Yervant Terzian (USA), Araxy Bablanian (USA), Yeran Tchelikjian (Canada)
39 Library, Renovation Renovation 2010 Open Society Institute (OSI)
40 1m Schmidt Reconstruction Project Renovation 2009 VivaCell Company
41 Physics/Astronomy Teachers Training in Byurakan Educational 2009 Galileo Teacher Training Program (GTTP)
N Նախագիծ Տեսակ Տարեթվեր Հովանավոր
1 Բյուրականյան իններորդ գիտաճամբար կրթական 2023 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
2 «Դպրոցից դեպի Տիեզերք» դպրոցական դասախոսություններ կրթական 2023 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
3 Բյուրականյան ութերորդ գիտաճամբար կրթական 2022 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
4 «Դպրոցից դեպի Տիեզերք» դպրոցական դասախոսություններ կրթական 2022 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
5 «Մեր անկայուն Տիեզերքը» կրթական նախագիծ կրթական 2021-2022 Թագավորական աստղագիտական ընկերություն (RAS)
6 «Գիտելիքների աշխարհ» մրցույթ կրթական 2021 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
7 Բյուրականյան յոթերորդ գիտաճամբար կրթական 2021 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
8 «Դպրոցից դեպի Տիեզերք» դպրոցական դասախոսություններ կրթական 2021 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
9 Վիկտոր Համբարձումյանի կայք-էջը հանրային 2020 Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակ
10 «Դպրոցից դեպի Տիեզերք» դպրոցական դասախոսություններ կրթական 2020 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
11 E-ROAD - SWCA ROAD նախագծի պատրաստում և կառավարում կրթական 2019-2023 ԵՄ Էրասմուս+
12 Վիկտոր Համբարձումյանի մրցանակի կրթաթոշակ ԵՊՀ մագիստրոսների համար կրթական 2019-2020 Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակ
13 Աստղագիտական տուրիզմը հարավարևմտյան և կենտրոնական Ասիայում հանրային 2019 Միջազգային աստղագիտական միություն - 100 (ՄԱՄ100)
14 «Երիտասարդ հետազոտողների ակումբ» ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր կրթական 2019 Լեհաստան-ԱՄՆ հիմնադրամ
15 «Հայոց երկնքի տակ» ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր կրթական 2019 Լեհաստան-ԱՄՆ հիմնադրամ
16 «Իմ Տիեզերքը» շարադրության մրցույթ կրթական 2019 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
17 Բյուրականյան վեցերորդ գիտաճամբար կրթական 2019 Ստեփան Գիշյան հիմնադրամ
18 «Դպրոցից դեպի Տիեզերք» դպրոցական դասախոսություններ կրթական 2019 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
19 Գիտական տուրիզմի զարգացումը Հայաստանում հանրային 2018-2019 Ստեփան Գիշյան հիմնադրամ
20 «Երիտասարդ հետազոտողների ակումբ» ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր կրթական 2018 Լեհաստան-ԱՄՆ հիմնադրամ
21 «Հայոց երկնքի տակ» ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր կրթական 2018 Լեհաստան-ԱՄՆ հիմնադրամ
22 «Իմ Տիեզերքը» շարադրության մրցույթ կրթական 2018 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
23 Բյուրականյան հինգերորդ գիտաճամբար կրթական 2018 Նորա Անդրեասյան-Թոմաս
24 «Դպրոցից դեպի Տիեզերք» դպրոցական դասախոսություններ կրթական 2018 Նորա Անդրեասյան-Թոմաս
25 «Իմ Տիեզերքը» շարադրության մրցույթ կրթական 2017 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
26 Բյուրականյան չորրորդ գիտաճամբար կրթական 2017 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
27 «Իմ Տիեզերքը» շարադրության մրցույթ կրթական 2016 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
28 Բյուրականյան երրորդ գիտաճամբար կրթական 2016 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
29 «Դպրոցից դեպի Տիեզերք» դպրոցական դասախոսություններ կրթական 2016 Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ)
30 Աստղագիտական տուրիզմի զարգացումը հարավարևմտյան Ասիայում հանրային 2016 ՄԱՄ աստղագիտությունը զարգացման համար գրասենյակ (ՄԱՄ ԱԶԳ)
31 Գիտական տուրիզմի զարգացումը Հայաստանում հանրային 2016 Շվեյցարական զարգացման համագործակցություն (SDC)
32 Բյուրականյան երկրորդ գիտաճամբար կրթական 2015 Հայկական աստղագիտական ընկերություն (ՀԱԸ)
33 Բյուրականյան գիտաճամբար կրթական 2014 Հայկական աստղագիտական ընկերություն (ՀԱԸ)
34 «Դպրոցից դեպի Տիեզերք» դպրոցական դասախոսություններ կրթական 2014 Արաքսի Բաբալանյան (ԱՄՆ), Երանուհի Ճելիկջյան (Կանադա), Երվանդ Թերզյան (ԱՄՆ)
35 «Դպրոցից դեպի Տիեզերք» դպրոցական դասախոսություններ կրթական 2013 Երվանդ Թերզյան (ԱՄՆ) և ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն
36 «Դպրոցից դեպի Տիեզերք» դպրոցական դասախոսություններ կրթական 2012 Երվանդ Թերզյան (ԱՄՆ), Արաքսի Բաբալանյան (ԱՄՆ), Երանուհի Ճելիկջյան (Կանադա)
37 Գրադարան, վերակառուցում վերակառուցում 2010 Բաց հասարակության ինստիտուտ (OSI)
38 1մ Շմիդտի վերակառուցման ծրագիր վերակառուցում 2009 Վիվասել ընկերություն
39 Ֆիզիկայի / աստղագիտության ուսուցիչների վերապատրաստում Բյուրականում կրթական 2009 Գալիլեան ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր (GTTP)
0213, Byurakan, Aragatzotn Province, Republic of Armenia ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Բյուրական, 0213
(+374-91) 195901
observ@bao.sci.am


National Academy of Sciences of RAՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Science Committee of RAՀՀ գիտության կոմիտե
Viktor Ambartsumian International PrizeՎիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակ
International Astronomical UnionՄիջազգային աստղագիտական միություն
IAU Office of Astronomy for DevelopmentՄԱՄ աստղագիտությունը զարգացման համար գրասենյակ
   

© Byurakan Astrophysical Observatory© Բյուրականի աստղադիտարան