NAS  RA  BYURAKAN  ASTROPHYSICAL  OBSERVATORY  AFTER  V. A.  AMBARTSUMIAN  (NATIONAL  VALUE)

ՀՀ  ԳԱԱ  Վ․ Հ․  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ  ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ  ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ  (ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՐԺԵՔ)

ՀԱՅ  ENG

STRUCTURE

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ


DIRECTOR
SCIENTIFIC COUNCIL
 
RESEARCH DEPARTMENTS
|
Astronomical Surveys
Non-Stable Phenomena
Young Stellar Objects
Astrochemistry, Astrobiology and Exoplanets
Active Galaxies
Theoretical Astrophysics
High Energy Astrophysics
Compact Cosmic Objects and Relativistic Gravity
Archaeoastronomy and Cultural Astronomy
 
INFRASTRUCTURAL UNITS
 
Observational Astronomy Department
2.6m telescope
1m Schmidt telescope
Small telescopes
Observational equipment
 
Astroinformatics Department
Computer Network and Internet
BAO Webpage
Scientific Library
Astronomical Plate Archive
Armenian Virtual Observatory
Computational Astrophysics, Astrostatistics
 
Centre for Applied Astronomy
 
IAU Regional Centre
ADMINISTRATION
|
Deputy Director
Scientific Secretary
 
HUMAN RESOURCES
 
ACCOUNTANCY
 
ENGINEER-TECHNICAL STAFF
|
Engineers and Technicians
Mechanical Workshop
 
ECONOMIC STAFF
|
Drivers
Economic Workers and Gardeners
Security Service
Cleaners
 
PUBLIC RELATIONS
|
Promotion and Press Service
External Relations
Fundraising
Event Management
Publishing Service
Excursions Service
V. Ambartsumian House-Museum
Educational and Outreach Programmes
 
YOUNG SCI-ENGINEERS COUNCIL, COMMITTEES
ՏՆՕՐԵՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
 
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐ
|
Աստղագիտական շրջահայություններ
Անկայուն երևույթներ
Երիտասարդ աստղային օբյեկտներ
Աստղաքիմիա, աստղակենսաբանություն և ԱՄ
Ակտիվ գալակտիկաներ
Տեսական աստղաֆիզիկա
Բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկա
Տիեզ. կոմպակտ օբյեկտներ և ռելատ. գրավիտացիա
Պատմամշակութային աստղագիտություն
 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ
 
Դիտողական աստղագիտության բաժին
2.6մ աստղադիտակ
Շմիդտի համակարգի 1մ աստղադիտակ
Փոքր աստղադիտակներ
Դիտողական սարքավորում
 
Աստղաինֆորմատիկայի բաժին
Համակարգչային ցանց և համացանց
ԲԱ համացանցային կայքէջ
Գիտական գրադարան
Դիտողական արխիվ (ապակեդարան)
Հայկական վիրտուալ աստղադիտարան
Հաշվողական աստղաֆիզիկա, աստղավիճակագրություն
 
Կիրառական աստղագիտության կենտրոն
 
ՄԱՄ տարածաշրջանային կենտրոն
ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
|
Փոխտնօրեն
Գիտական քարտուղար
 
ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
 
ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
 
ԻՆԺԵՆԵՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
|
Ճարտարագետներ և տեխնիկներ
Մեխանիկական արհեստանոց
 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
|
Վարորդներ
Բանվորներ և այգեպաններ
Պահակային ծառայություն
Հավաքարարներ
 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
|
Գովազդային և լրատվական ծառայություն
Արտաքին կապեր
Ֆոնդհայթայթում
Միջոցառումների համակարգում
Հրատարակչություն
Այցելությունների ծառայություն
Վ․ Համբարձումյանի տուն-թանգարան
Կրթական և հանրային ծրագրեր
 
ԵՐԻՏԽՈՐՀՈՒՐԴ, ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ


0213, Byurakan, Aragatzotn Province, Republic of Armenia ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Բյուրական, 0213
(+374-91) 195901
observ@bao.sci.am


National Academy of Sciences of RAՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Science Committee of RAՀՀ գիտության կոմիտե
Viktor Ambartsumian International PrizeՎիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակ
International Astronomical UnionՄիջազգային աստղագիտական միություն
IAU Office of Astronomy for DevelopmentՄԱՄ աստղագիտությունը զարգացման համար գրասենյակ
   

© Byurakan Astrophysical Observatory© Բյուրականի աստղադիտարան