NAS  RA  BYURAKAN  ASTROPHYSICAL  OBSERVATORY  AFTER  V. A.  AMBARTSUMIAN  (NATIONAL  VALUE)

ՀՀ  ԳԱԱ  Վ․ Հ․  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ  ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ  ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ  (ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՐԺԵՔ)

ՀԱՅ  ENG

Մամուլի հաղորդագրություն


ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարան
Մամուլի հաղորդագրություն 09.07.2020


«ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ»

Լույս է տեսել «Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ» ամսագրի 2020թ-ի առաջին համարը։ Համարում տեղ են գտել նաև ՄԱՄ Հարավարևմտյան և Կենտրոնական Ասիայի աստղագիտական 3-րդ տարածաշրջանային աշխատաժողովի մասնակիցների զեկուցումները՝ https://www.aras.am//combao/currentissues.php:

Նշենք, որ մասնակիցների թվում էին գիտնականներ Հայաստանից, Վրաստանից, Իրանից, Թուրքիայից, Ղազախստանից, Ռուսաստանից և Լեհաստանից։

Մելինե Ասրյան