NAS  RA  BYURAKAN  ASTROPHYSICAL  OBSERVATORY  AFTER  V. A.  AMBARTSUMIAN  (NATIONAL  VALUE)

ՀՀ  ԳԱԱ  Վ․ Հ․  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ  ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ  ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ  (ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՐԺԵՔ)

ՀԱՅ  ENG

Մամուլի հաղորդագրություն


ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարան
Մամուլի հաղորդագրություն 15.07.2020


ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ՃԱՐՏԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԻՋԵՎ

Ս․թ․ հուլիսի 9-ին ՀՀ ԳԱԱ Վ․ Համբարձումյանի անվ․ Բյուրականի աստղադիտարանի և Ճարտապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր՝ ուղղված Զորաց Քարեր (Քարահունջ) հուշարձանի ամբողջական, աստղագիտորեն կիրառելի թվայնացված տվյալները ստանալուն (բոլոր քարերի ճշգրիտ կոորդինատները, առկա անցքերի ուղղվածությունները, իրական հորիզոնի թվային տեսքը բոլոր կետերի համար և որոշ այլ տվյալներ):

Հուշագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Զորաց Քարեր հուշարձանի ամբողջական և լիարժեք ճարտարապետական և երկրաբաշխական (գեոդեզիական) չափագրություն, կատարել հուշարձանի ճարտարապետական տեղազննում և չափագրություն, ինչպես նաև տարածքի երկրաբաշխական (գեոդեզիական) տեղագրում՝ օգտագործելով ժամանակակից սարքավորումներ և թվային եղանակներ:

Վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար Բյուրականի աստղադիտարանի և Ճարտապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի մասնագետները կաշխատեն միասին։ Աշխատանքներին ներգրավված կլինեն նաև ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը և «Զորաց Քարեր» Բնակատեղի» պատմամշակութային արգելոցը։ Ստացված տվյալները համատեղ կհրապարակվեն այլ գիտական հետազոտություններ կատարելու նպատակով:

Մելինե Ասրյան