NAS  RA  BYURAKAN  ASTROPHYSICAL  OBSERVATORY  AFTER  V. A.  AMBARTSUMIAN  (NATIONAL  VALUE)

ՀՀ  ԳԱԱ  Վ․ Հ․  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ  ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ  ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ  (ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՐԺԵՔ)

ՀԱՅ  ENG

Մամուլի հաղորդագրություն


ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարան
Մամուլի հաղորդագրություն 12.08.2020


«ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ» ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ ADS ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆՈՒՄ

Լույս է տեսել «Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումների» 67-րդ հատորի 1-ին համարը, որում տեղ են գտել Բյուրականի աստղադիտարանի (ԲԱ) և այլ գիտնականների 20 հոդվածներ։ Դրանցից 12-ը 2019թ․ սեպտեմբերին Բյուրականում կայացած Տարածաշրջանային աստղագիտական աշխատաժողովին ներկայացված աշխատանքներն են՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Իրանի, Թուրքիայի, Ղազախստանի և Լեհաստանի աստղագետների կողմից։ Սակայն համարում տեղ են գտել նաև գիտական նորույթ ներկայացնող աշխատանքներ և մեկ տեսահայական (review) հոդված։ «ԲԱ հաղորդումների» հերթական համարի հոդվածները ներառվել են ADS միջազգային տվյալների շտեմարանում և հասանելի են համացանցում։ Հիշեցնենք, որ «ԲԱ հաղորդումներ» ամսագիրը դեռևս 1946-ին հիմնադրել է Վիկտոր Համբարձումյանը, և այն հրատարակվել է մինչև 1991թ․ ներառյալ։ Այնուհետև՝ 2017-ից, ԲԱ նոր տնօրինության ջանքերով «ԲԱ հաղորդումները» վերահրատարակվեցին արդեն նոր՝ էլեկտրոնային տարբերակով և անգլերեն։ Առ այսօր լույս է տեսել ընդամենը 67 հատոր շուրջ 500 հոդվածներով։ Նշենք, որ Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ կողմից հրատարակվում է նաև «Աստղաֆիզիկա» հանդեսը, որը հայկական ամսագրերի մեջ ամենաբարձր ազդեցության միջազգային գործակիցն ունի (Impact Factor – IF)։

Մելինե Ասրյան