NAS  RA  BYURAKAN  ASTROPHYSICAL  OBSERVATORY  AFTER  V. A.  AMBARTSUMIAN  (NATIONAL  VALUE)

ՀՀ  ԳԱԱ  Վ․ Հ․  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ  ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ  ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ  (ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՐԺԵՔ)

ՀԱՅ  ENG

Մամուլի հաղորդագրություն


ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարան
Մամուլի հաղորդագրություն 08.12.2020


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 2020Թ ՄՐՑԱՆԱԿԸ

Ս․թ․ դեկտեմբերի 8-ին Հայկական աստղագիտական ընկերության (ՀԱԸ) 2020թ․ տարեկան մրցանակը կիսվեց ՀՀ ԳԱԱ Վ․ Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարանի կրտսեր գիտաշխատողներ Հասմիկ Անդրեասյանի և Գոռ Միքայելյանի միջև՝ իրենց ակտիվ գործունեության և փայլուն աշխատանքի համար։ Երկուսի մոտ էլ 2020թ․ արդյունքները պատկառելի են՝ մի շարք գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, մասնակցություն գիտաժողովների, դրամաշնորհներ, կազմակերպական աշխատանք։

Նշենք, որ ՀԱԸ հասարակական կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է 1999թ-ին և պաշտոնապես գրանցվել 2001թ-ին (https://www.aras.am): ՀԱԸ-ի նպատակն է Հայաստանում զարգացնել աստղագիտությունը, Հայաստանի և արտասահմանյան աստղագիտական կառույցների միջև խթանել համագործակցությունը, հայ և օտարազգի աստղագետների միջև ամրապնդել կապերը, նպաստել Հայաստանում աստղագիտական կրթության զարգացմանն ու գիտության հանրայնացմանը: ՀԱԸ 2004 թվականից սահմանել է տարեկան մրցանակ երիտասարդ աստղագետների համար, որն այժմ կրում է հայ մեծանուն աստղագետ Երվանդ Թերզյանի անունը։

Մելինե Ասրյան